God is trouw!?

Soms heb ik gelijk een goed beeld of thema waar ik iets over wil zeggen/schrijven. Dat wat God steeds op mijn hart gaf om over te spreken is: ‘God is trouw, zijn plannen falen niet.’ Maar hoe en wat? Ik ben een paar keer opnieuw begonnen.

Afgelopen zondag hebben we weer buiten gezongen. Vooraf liet de regenboog zich zien, ondertussen regende het hard, maar scheen ook de zon. Gewoon onder een tent God groot maken: is dat niet wat we mogen/moeten blijven doen, wat er ook gebeurt?
Daar heb ik deze overdenking gedeeld met de aanwezigen, en 94% op insta gaf aan 'm ook graag te willen lezen. Bij deze.

'Want eerlijk is eerlijk, vorige (en deze) week is voor veel mensen een pittige geweest.  Ik weet dat er heel wat tranen zijn geweest. Waar sommigen misschien nog hoop hadden op ‘weer normaal’ (want dat werd ons toch beloofd?), zijn juist meer maatregelen terug. En teleurstelling: binnensport, je kind naar zwemles brengen, zingen in een koor, op diverse werkplekken en zelfs… de eerste kerk is overstag. Zonder code verboden. En als het je niet persoonlijk raakt, dan zou het je moeten raken omdat mensen waarvan je veel houdt, het raakt. Dit raakt i e d e r e e n. Als het goed is.'

God is trouw!?

Maar even terug naar het: God is trouw. Wat is trouw eigenlijk? Van Dale zegt:
- iem. niet verlatend, ook niet in moeilijke omstandigheden
- zijn plichten nauwgezet vervullen
- het trouw-zijn: te goeder trouw zonder kwade bedoelingen
- gehechtheid

God is dus trouw.

God is trouw!?

Ik wil een paar bijbelteksten lezen. Vorige week werd ik met mn neus op Nehemia gewezen door Esther Noordermeer, een bijbelboek wat ik niet zo snel opensla, maar luister even mee:

‘Ondanks het feit dat U hun dit koninkrijk en nog andere zegeningen had geschonken, hebben zij U niet gediend. U gaf hun een ruim, rijk land, maar zij weigerden zich af te keren van hun kwade praktijken. Nu wonen wij als slaven in dit land vol overvloed dat U onze voorouders hebt gegeven! Als slaven te midden van rijkdom! De overvloedige opbrengst van het land gaat naar de koningen die U over ons laat heersen als straf voor onze zonden. Zij kunnen vrij beschikken over ons lichaam en ons vee en mogen met ons doen wat zij willen. Daarom zijn wij in grote benauwdheid.’
‭‭Nehemia‬ ‭9:35-37‬ ‭HTB‬‬

‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’
‭‭1 Johannes‬ ‭1:9‬ ‭NBG51‬‬

God is trouw!?

God is trouw. 

Weet je, we horen het niet graag: de boodschap dat we in een rotwereld leven, dat duistere machten genadeloos toeslaan, dat zonde geen zonde genoemd mag worden.  

Dit wordt dan op een soort makkelijke manier afgedaan met ‘Ja maar God is liefde, goed en trouw’.


In Nehemia wordt gezegd dat ze God niet dienden en zich niet bekeerden van hun boze daden. Dáárom zijn ze slaven geworden en werd er over hun lichamen en dieren geheerst. Slaven.
En in Johannes staat dat ‘God trouw is, als we onze zonden belijden’. En laat dat zonde belijden nu meestal niet echt een hobby zijn, toch?


Als we onze zonden belijden.
Als we onze afkeren van kwade praktijken. 

Als we keer op keer het verbond met Hem willen vernieuwen. Daarom vierden we ook het avondmaal met elkaar. Dat ben ik niet heel erg gewend, maar van de week zei iemand het: vier het. Vier het in de kerk, vier het thuis, vier het samen met je gezin. We belijden dat wij het niet weten/goed doen, maar dat Hij elke keer ons roept om bij Hem te komen. Neem, eet, gedénk en geloof!

God is trouw!?

Als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Amen! Die tekst kennen we allemaal wel. Lees even mee naar wat er net voor deze zin staat: 

‘Het woord is betrouwbaar: immers, als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; 
als wij volhárden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; 
als wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; 
als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.’
‭‭2 Timoteüs‬ ‭2:11-13‬ ‭NBG51‬‬

Gestorven zijn en met Hem leven, volharden om als koning te heersen. Dat klinkt veelbelovend, zou je zeggen. Maar dan: als we Hem verloochenen, opgeven, zal Hij zich tegen ons keren. We mogen Hem dus niet verloochenen. En om welke keuzes en dillema's dat gaat, dat is iets tussen jou en Hem persoonlijk!! Voor de één zal dit als verloochenen voelen, voor de ander dat.
God weet dat we mensjes zijn die lang niet altijd trouw zijn en zegt dan: als jullie ontrouw zijn, blijf Ik trouw!

God is trouw!?

De Bijbel staat er vol van over de manieren waarop Hij trouw is, waarop Hij niet verlaat; ook niet in moeilijke omstandigheden. Ik dacht daarover na:'Hij laat niet in de steek'.
Neem alleen de woestijnreis al: toen ze net eindelijk weg mochten, werd het onmogelijk om verder te gaan, God maakte dwars door de zee een pad. Hij gaf manna en kwartels om te eten. Hij gaf een wolk - en een vuurkolom om te wijzen hoe ze moesten lopen. Hun kleren en schoenen versleten niet. Bomvol, dwars door de hele bijbel heen:  met een paar broden en vissen een menigte eten geven. Jona werd overboord gegooid, maar God stuurde een vis als levensbescherming.  
Dat staat er om ons te bemoedigen als tijden benauwd worden.  
Om te laten zien dat Hij dan toch trouw blijft.

- En we zingen en belijden het misschien al ons leven lang,
misschien is de tijd aangebroken dat we het
nu echt moeten gaan beleven, uitleven, leven. -

God is trouw!?

Ik wil in dit verband weer een bijzondere droom/beeld van van de week delen:
Met man en macht zijn ze aan het werk. Er wordt gerekend, gesjouwd, gebouwd met heel veel mensen en veel machines. Staaldraden, beton, metselwerk. Het is een drukte van jewelste en gek genoeg staan er wel wat, maar geen drommen mensen te kijken. Ik wel. Ik sta erbij en observeer wat er gebeurt. Maar ik zie onderlinge knipogen, foute berekeningen, elementen die te vroeg worden weggegooid, en ik vertrouw het helemaal niet. Dan ga ik roepen en waarschuwen naar iedereen om me heen. Met tranen in mijn ogen vertel ik wat ik heb gezien. Dat die brug/viaduct niet veilig is, ik heb foto’s genomen van de ‘leugens en verkeerde berekeningen’. Niet daarover heen gaan, niet doen! Het is levensgevaarlijk!

En dan kijken de meest liefdevolle ogen die je je maar kunt bedenken mij aan. Ik krijg er weer tranen van in mijn ogen, hoe liefdevol en begrijpend die ogen waren. Van die ogen die je helemaal doorgronden, die snappen waar je je druk over maakt. En dan klinkt het: ‘Ik weet het, maar de brug die hier gebouwd wordt, heb Ik nodig om Mijn plan tot de laatste punt en komma uit te voeren. Je hoeft niet over de brug, maar er zijn andere wegen. Kijk maar…’ En terwijl ik goed keek, zag ik een droge rivierbedding, rotsblokken, struikjes en op veel plekken vuil. 

Toen werd ik wakker.

God is trouw!?

God is trouw, Hij beloofd andere wegen. Hij ziet óók dat de wij, de wereld in benauwdheid is. Dat heeft Hij zelfs voorzegd dat dit zou gaan gebeuren, zodat we weten dat deze huidige weeen nodig zijn voor de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God heeft een plan en dat zal tot in de details uitgevoerd worden.
Gods weg gaat door alleen wel een droge rivierbedding, met rotsblokken en omwegen - het lijkt aan de buitenkant  en voor het oog moeilijker, ingewikkelder. Smal is de poort en de weg.
De duivel weet ook van dat plan van God en maakt een mooier, breder, aantrekkelijker pad er pal naast. Veel makkelijker, veel luxer ziet het eruit, maar het barst van de leugens en verkeerde berekeningen. En wellicht herinner je je nog wel de mooie prent van de brede en de smalle weg.
Het uiteinde van die wegen is verschil tussen eeuwig dood of eeuwig leven.
En je bent geen slaaf: God geeft jou een vrije keus: je mag kiezen welke weg je neemt. 

God is trouw!?

En op die smalle weg, op die weg met rotsblokken en door rivierbeddingen heen is het niet makkelijk, maar luister maar wat Petrus zegt: 

‘Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen. Eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt, want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig Hij is, zult u een geweldige blijdschap met Hem delen. Wees blij als u uitgescholden wordt omdat u bij Jezus hoort, want dat is het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust.’
‭‭1 Petrus‬ ‭4:12-14‬ ‭HTB‬‬

God is trouw.  

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
1 Korintiërs 10:13


Als mensen ons leugens voorhouden: God is trouw.

Hoe we hier ook de zondebok zullen zijn of uitgescholden worden, God is trouw.

Als wij onze zonden belijden, God is trouw.

De reden dat we vandaag hier bij elkaar zijn? God is trouw.

Laat dit refrein steeds in je hart klinken. Hou dat vast, wat er ook gebeurt. 

Amen.

God is trouw!?

Misschien wil je nog wel even iets zingen of luisteren. Wij zongen oa deze liederen:

* Wie vrees ik nog?
* God is getrouw, zijn plannen falen niet.
* No longer slaves, we are childs of God
* Er is een dag .. (en als je lijdt, weet dat het maar voor even is)
* In die hemel is die Heer

God is trouw!?


Geïnspireerd geraakt door mijn blogpost? Deel hem via:

Facebook of Twitter  Marrigje

  Geplaatst: 2021-11-09 19:56:15

  Hoi Jonneke,
  Ineens sta ik ook in oog met jou,omdateen vriendin deze link met mij deelt.
  Ontzettend vaak nog aan je gedacht de afgelopen jaren.
  Wat mooi om een stuk van je leven hier terug te zien en datje belijdt dat God trouw is. Wow.
  Heel bemoedigend
  Groetjes van Marrigje (Brand)
This thread has been closed from taking new comments.