Privacyverklaring Jonneke.nl

  • 25 mei 2018 · Geen reacties · 
Jonneke.nl vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@jonneke.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Jonneke.nl is een eenmanszaak, gevestigd te (3882 RS) Putten aan de Arlersteeg 31. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32106748. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na de looptijd van onze overeenkomst. Jonneke.nl maakt gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin uw foto’s, met eventueel uw naam of datum van de shoot. U heeft hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Deze gegevens zullen na 5 jaar uit ons portfolio worden verwijderd. Wij bewaren deze foto’s onbeperkt in ons archief, tot u een verzoek doet tot verwijdering. Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Naar een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen. Jonneke.nl heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden. Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google om uw privacy bij het bezoeken van onze website optimaal te beschermen. Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam, foto en inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over onze diensten bewaren wij tot 3 jaar en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond. Tot slot verwerken wij uw naam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op onze artikelen achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren todat u uw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.
  1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Jonneke.nl om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Jonneke.nl uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij kunnen leveren.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@jonneke.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Jonneke.nl zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om uw privacy te waarborgen. Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@jonneke.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Geïnspireerd geraakt door mijn blogpost? Deel hem via:

Facebook of Twitter


This thread has been closed from taking new comments.