Vier feest!?

  • 13 september 2023 · 1 reactie · 

Feest vieren, het leven vieren. Kan jij dat?
Ooit, ik had verkering met Sjoerd, woonde ik in een klein bakhuisje van 4x6. Ik zag af van mijn verjaardag vieren want hoe, wat, waar? Toen zei mijn schoonmoeder: Vier je vierdagen! Dan doe je het gewoon lekker bij ons. Ik heb er van geleerd en vier nu echt meer bewust het leven.
‘Vier uw feestdagen’ dus.
Hiermee wordt bedoeld dat je feestelijke momenten gedenkt en niet ongemerkt voorbij laat gaan.
Juist door feestdagen in acht te nemen, druk je waardering uit voor het leven en voor de God Die het leven schenkt.

Vier je vierdagen.

Afgelopen weekend hebben we met zeven gezinnen bij ons het leven gevierd: ze kampeerden bij ons en deze blog was mijn 'overdenking' bij de singin op zondagmorgen. Veel mensen zeiden: 'daar hoor je nu niet vaak over preken'; en heel wat jongeren zeiden: 'wat tof om dit zo te leren, dankjewel. Hier heb ik wat aan.'
Vandaar dat ik 'm ook als blog deel! ;-)


We vieren vandaag verjaardag, de doop van vier van ons precies een jaar geleden, maar ook vriendschappen, en het leven.

Vier feest!?

Als je alleen al kijkt hoe God orders geeft hoe luxe en mooi en tot in de details uitgedacht de tabernakel moest worden: het meest luxe acaciahout, overtrokken met goud. Horens, koper, het fijnste linnen, de prachtigste borduursels. God wilde zichzelf natuurlijk in het midden van de Israëlieten zetten, en daarnaast denk ik dat Hij ook wilde laten zien: vier! Vier de zondagen, vier het heilige, vier je zegeningen.

En ik vind het zo mooi dat God zelf heel veel feesten heeft ingesteld. Het hele volk moet het feest vieren, staat er dan. Niemand uitgezonderd. Feesten over ongezuurde broden, Oogstfeest of Pinksterfeest, het inzamelingsfeest of Loofhuttenfeest: waarbij ze een derde van de opbrengst aan God moesten aanbieden.  En nog veel meer.
Veelal duurde de feesten in de bijbel verschillende een paar dagen tot een week, niks zuinig met feestvieren dus. Er is overigens heel veel te zeggen over de bijbelse feesten, ook over het belang voor vandaag de dag. Wat dat betreft is dat zo ondergesneeuwd geraakt bij christelijke kerken, terwijl er zo veel waarde in zit voor nu. 

‘Het loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren, wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip. Gij zult u verheugen op uw feest, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen. Zeven dagen zult gij feest vieren ter ere van de Here, uw God, op de plaats die de Here verkiezen zal; want de Here, uw God, zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk uwer handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn.’

Zie je het voor je dat we met de ons hele huishouden, wijk, kerk een week lang feestvieren?

Vier feest!?

Toen de verloren zoon terug kwam, … ze zij begonnen feest te vieren.

En wat denk je van deze? Feestvieren alleen in tijden dat het goed gaat? Er staat: Al zou de vijgenboom niet bloeien, het land geen vrucht geven... nochtans zal ik jubelen in de Heer. Feestvieren dus, ook in tegenwind, om één reden: omdat God goed is. Blij zijn, omdat ons veel zonden vergeven zijn. Vrolijk zijn omdat God blijdschap is, Wat een voorbeeld he?

Jezus eerste wonder was water in wijn veranderen op een bruiloft. Jezus zelf was helemaal niet te beroerd zich voor eeuwig te verbinden aan die uitbundige trouwerij. Veel van de verhalen over Jezus in de evangeliën spelen zich af tijdens Joodse feestdagen. 

De profeet Jesaja schetst Gods ideale toekomst als een ‘feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen’. In Openbaring is een festival gaande met honderdduizenden in het wit geklede bezoekers die dag en nacht feestvieren. Jazeker, volgens de Bijbel moet er goed gefeest worden. De Bijbelse feesten hebben stuk voor stuk hun eigen karakter. 

Getuigenissen zijn indrukwekkend.

Getuigenissen zijn indrukwekkend.

We kunnen er 3 lessen uit leren:

1. Opdat we niet vergeten

Om bij het voorbeeld van een bruiloftsfeest te blijven: hoe mooi is het als mensen zo veel van elkaar houden dat ze elkaar duurzame trouw beloven? De liefde is een rijkdom, en voelt als een waardevol en kwetsbaar geschenk. Door dat te vieren, herinner je elkaar eraan dat je veel hebt om dankbaar voor te zijn, en voor te vechten. Dezelfde dankbaarheid hoort bij oogstfeesten. Ook al kopen de meeste Nederlanders hun eten in de supermarkt, we blijven diep afhankelijk van de vruchten van de natuur. Dat er dagelijks brood op mijn bord ligt, is geen vanzelfsprekendheid, maar een zegen. Door die zegen regelmatig te vieren, blijf je daaraan herinnerd worden en leef je bewuster.

In de Bijbel staan ook feesten die met de geschiedenis samenhangen. Pesach, bijvoorbeeld. Het volk viert dat het ooit bevrijd is uit de klauwen van een slavendrijver en tiran. Het is voor Mozes cruciaal dat de mensen zich dat eeuw na eeuw blijven herinneren. Waarom? Het is een waarschuwing om fouten uit het verleden niet te herhalen. Wie jaarlijks viert dat zijn voorouders ooit bevrijd werden uit de onderdrukking, zal zelf hopelijk minder snel geneigd zijn andere mensen te onderdrukken.

2. Omdat we niet leven om te werken

In de Tien Geboden staat een wekelijkse rustdag voorgeschreven. Dat is niet alles – er is zelfs een sabbatsjaar. Elk zevende jaar mocht niemand werken en moest het land algehele rust krijgen. Eigenlijk moet je dat niet als wet zien, maar als cadeau. Verplichte vakantie. Een geweldig getuigenis tegen onze 24 uurseconomie die gepaard gaat met vele burn-outs. Hard werken is goed, maar je moet niets forceren. Niet uit geldzucht, niet uit ambitie, niet uit angst voor de baas. Ontspanning is een heilige bezigheid volgens het Bijbelse geloof.
Ik heb gelijk een sabbatsjaar voor mezelf ingepland ;-) -haha, ik zou het willen, misschien wordt het een paar maanden-

3. Om elkaar te ontmoeten

Je kunt elkaar elke dag zien en toch langs elkaar heen leven. Je buurman in de bus, iedere ochtend onderweg naar het eigen werk. Dan zie je elkaar wel, maar ontmoet je elkaar niet echt. Ook daarom zijn er feesten. Je wordt even opgetild uit de sleur, en stilgezet om elkaar recht in de ogen te kijken en misschien eens een goed gesprek te voeren. Een gesprek waar je niet aan toekomt als er ook nog veel geregeld moet worden. Het waren deze contexten waarin Jezus de beste gesprekken voerde, al vanaf Zijn 12e. 

Vier feest!?

Zijn alle feesten dan oke?

Er staat in de bijbel ook een waarschuwing tegen feesten die vol zijn van uitspattingen.
‘Er is genoeg tijd verknoeid met wat de ongelovigen fijn vinden: losbandigheid en verkeerde begeerten, drinkfestijnen, eetgelagen (vreterijen) en onzedelijke feesten voor afgoden. Uw vroegere vrienden zullen het natuurlijk raar vinden als u niet meer meedoet met hun uitspattingen. Zij zullen u uitmaken voor alles wat lelijk is. Maar ook zij zullen zich moeten verantwoorden voor de grote Rechter die over de levenden en de doden oordeelt.’

Ik zeg altijd: is het een feest waar Jezus met je mee kan vieren en feesten? Als dat niet zo is, hoor jij er ook niet.
Want ergens weet je heel goed of het een feest is om te verdoven of een feest wat leven geeft!

Vier feest!?

God nodigt ons uit, om te eten en te drinken en feest te vieren.

Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig wie brood eten zal in het Koninkrijk Gods. ‘Maar Jezus zei tegen hem: "Iemand ging een grote feestmaaltijd houden. Hij nodigde veel mensen uit. Toen alles klaarstond, stuurde hij een dienaar naar de gasten om te zeggen: 'Kom, want de maaltijd staat klaar.' Maar geen van de gasten wilde komen. De eerste man waar de dienaar kwam, zei: 'Ik heb een akker gekocht. Ik moet die nu gaan bekijken. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen.' De volgende zei: 'Ik heb tien ossen gekocht. Ik ga nu kijken of het goede dieren zijn. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen.' Weer een ander zei: 'Ik ben net getrouwd. Ik kan echt niet komen.'

Welk excuus heb jij? Ja, maar ik heb nu een vriendje. Ik heb het druk met m’n werk. Ik heb een afspraak die ik niet kan afzeggen. Ik ben een huis aan het bouwen. Ik heb een auto gekocht die ik ga ophalen. Ik moet voor m’n examens leren.

De dienaar ging terug en vertelde het zijn heer. Die werd woedend en zei tegen zijn dienaar: 'Ga onmiddellijk naar de straten en stegen van de stad. Haal daar de bedelaars, de verlamden en de blinden op en breng ze hier.' Toen de dienaar terugkwam, zei hij: 'Heer, ik heb gedaan wat u mij heeft bevolen. Maar er is nog steeds plaats aan tafel.' De heer zei tegen hem: 'Ga dan naar de wegen en de paden buiten de stad. Zeg tegen de mensen daar dat ze naar mijn feest móeten komen. Want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg je: de gasten die het eerst waren uitgenodigd, zullen niets van mijn maaltijd krijgen.'

Welke excuses heb jij om feest met God zelf te vieren?
Want ook nu, vandaag, nodigt de Vader je uit.
God roept ons naar huis, naar z’n eeuwig huis, hier al bij het begin en straks is het eeuwig feest van de Vader.

Dus kom naar huis
Loop niet meer weg
Kom naar huis en vier nu en tot in eeuwigheid feest!

‘Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.
En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.’

Laten we vieren.
Blijven vieren.
Wat er ook gebeurt.
Het leven vieren.

Luister deze 'Estamos de fiesta con Jezus' ook nog even en dans heerlijk mee!Geïnspireerd geraakt door mijn blogpost? Deel hem via:

Facebook of Twitter    pluukz

    Geplaatst: 2023-09-18 07:48:07

    Pluukz heeft een speciale selectie boeketten die perfect zijn voor een verjaardag. Deze boeketten zijn zorgvuldig samengesteld om een vrolijke en feestelijke sfeer te creëren. De bloemen zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid aan kleuren en stijlen, zodat u er zeker een vindt die bij de jarige past.
    Bezoek https://pluukz.nl/
This thread has been closed from taking new comments.