Blijf altijd vragen stellen

 • 25 maart 2022 · 2 reacties · 

'En... ben je inmiddels wat relaxter met de nieuwe maatregelen?' vroeg pas iemand aan me. Ik keek hem aan en zocht naar een wijs antwoord. Want ja, natuurlijk geniet ik ervan. Natuurlijk is het fijn dat regels losser zijn geworden. En toch.

Een nieuwe blog. Over de wereld - en de vragen die gesteld worden. Over hoe en wat jij en ik kunnen doen, of juist niet. Over opmerkzaam zijn en blijven. Wat is waarheid? Wat moet ik doen? Hoe moet ik omgaan met de dingen die nu in de wereld spelen? Welke kant moet ik opkijken? Wat kan ik vandaag de dag doen? Hoe zorg ik ervoor dat het me raakt, maar niet uit m’n evenwicht brengt? Hoe moet ik deze fase zien, is het adempauze voor een volgende stap? Denk en (be)vraag jij mee?

Blijf altijd vragen stellen

Ik ga nog even verder met vragen stellen: Waarom gaat het kabinet 5 miljard bezuinigen op de zorg?
Waarom wordt er 23 miljoen geïnvesteerd in het verbeteren van de QR-app, als die nu tijdelijk in de ijskast staat?
De afgelopen jaren zijn de zorgen voor ‘onze jeugd’ steeds groter geworden: depressiviteit, zelfdoding zijn enorm toegenomen: waarom gaat er toch 500 miljoen bezuinigd worden op jeugdzorg (dat is 25% van nu)?
Waarom wordt de motie ‘Onderzoek naar effectiviteit van alle ingezette maatregelen’ verworpen?
Waarom willen we niet leren van de genomen beslissingen en strategieën die tot nu toe zijn ingezet?

Waarom wordt de spoedwet verlengd die covid de A-status verleend?
Waarom is bijna van de een op de andere dag het c-nieuws verdwenen?
Wat voor processen zijn er op de achtergrond gaande? 
Wat gaat Ernst Kuipers in mei tekenen namens alle Nederlands? Dat we als EU naar WHO gaan luisteren en wat ze ook gaan zeggen moeten doen?
Wat staat er in de WOBonderzoeken, heb je er al kennis van genomen? (Niet lezen, als je niet klaar ben voor 'een grote schok over cijfers'.)
Wat heeft de 'oostelijke ruzie' met het geheel te maken? (geloof me, dat staat niet los van elkaar en de gevolgen zijn voor de mensen, de gewone burgers verschrikkelijk, maar op de achtergrond spelen zooooveel belangen dat er niet 1 bad guy is aan te wijzen)


De grootste les die we van de geschiedenis leren is dat we niet van de geschiedenis leren. 


Blijf altijd vragen stellen

Mooi citaat van C.S. Lewis: In de tijd van de atoomdreigingen, dat is het essay wat hij in 1948 schreef over 'on living in an atomic age' staat een mooi citaat wat daar goed bij past: "Als we vernietigd zullen worden door een atoombom, laten we dan, op dat moment, zinvolle en menselijke dingen aan het doen zijn: bidden, werken, lesgeven, lezen, muziek luisteren, de kinderen in bad doen, tennissen, of met een biertje in de hand met vrienden kletsen terwijl we aan het darten zijn. En niet bij elkaar kruipen als bange schapen, terwijl we alleen maar aan bommen kunnen denken. Ze mogen dan misschien onze lichamen kapot maken, daar zijn microben ook toe in staat, maar ze hoeven onze geest niet te beheersen."

Iets soorgelijks schrijft Paulus aan de mensen in Thessaloniki: Het feit dat het bijna afgelopen is, betekent niet dat je niet meer hoeft lief te hebben. Integendeel, dus leef elke dag alsof het je laatste is: heb lief, heb hoop, heb geloof.

Bid. Bid voor Oekraine. Bid voor de demonstranten. Bid voor Putin. Bid voor alle leiders van de wereld. Bid om vergeving. Bid om verzoening: tussen jou en God. Ook tussen mens en mens, leider en leider.

Blijf altijd vragen stellen

Ik vind het mooi al die hulp. Echt. Ik waardeer bewogenheid. Toch stel ik er ook een paar vragen over: wist je dat er in Jemen al jaren oorlog is, vluchtelingen? Als de media-schijnwerpers op één gebied staan, heb ik de neiging om naar een andere kant te kijken, waar minstens net zoveel ellende, oorlog, bommen, honger en vluchtelingen zijn. Iedereen mag nood voelen en daar waar de nood jouw hart het diepst raakt, is jouw missie. Ik schreef er al eens een blog over en dit hoofdstuk staat ook in mijn boek

Nu ik het over die media-schijnwerpers heb, nog even dit. Blijf vragen stellen bij het nieuws!
Probeer de situatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken, probeer te begrijpen waarom het is zoals het is.
Je hoeft niet mee te gaan met de massa-hysterie, het hoeft niet.

Waar is cojona gebleven? En als die niet verdwenen is, waarom dan wel opeens alle teugels vieren? Of worden we afgeleid van toekomstige maatregelen (digitale ID, vaccinatieplicht) die ons als burgers allemaal gaan treffen? Wat vinden we in de papieren van Pfizer die zijn vrijgegeven? Wat is er met de truckers in Canada gebeurd? Wat zit er achter al die prijsstijgingen, waarom is dit? Waarom wordt burger en zelfs kat die in Rusland geboren is, geboycot? Waarom groeit censuur?

Blijf altijd vragen stellen.
Blijf altijd vragen stellen

Benut deze tijd om te bouwen.

“Door de zogenaamde versoepelingen, lijkt het allemaal een soort van mee te vallen. Eventueel langzaam groeiend verzet neemt weer enigszins af, de gemoederen worden even bedaard. De kookpan wordt even iets afgekoeld.
Wanneer de teugels weer aangetrokken worden is men vergeten hoe wanhopig en geïrriteerd zich nu voelde. De cijfers zullen vast weer oplopen. De spoedwet is nog altijd in tact (en verlengd tot 2024) en dan zal er gezegd worden dat het echt noodzakelijk is om bepaalde zaken opnieuw in te voeren. De ijskast staat vol.”


Bovenstaande in acht genomen hebbende, weet ik dat we adempauze krijgen. Het water koelt even af, de teugels zitten even minder strak. 

Daarom is het goed om nu de tijd nemen om te bouwen.
En dan bedoel ik ‘bouwen’ heel breed. Ik denk daarbij aan: bouw aan het creëren van mooie momenten samen, maak herinneringen.
Bouw aan contacten, misschien met mensen afspreken waar het de afgelopen tijd niet lukte, of juist de band met nieuwe vrienden verstevigen.
Bouw NU in deze 'rustperiode' aan je huis, je thuis. Zorg voor voorraad.
Waar er in de wereld chaos, tweedeling en een crash gecreëerd wordt, kun jij bouwen aan stabiliteit, saamhorigheid en investering in de juiste dingen.
Bovendien bouw aan je karakter en met je talenten! Ik moet even denken aan het moment net voor de storm Eunice. Je wéét dat er een heftige storm op komst is, je bent gewaarschuwd. Wat doe je dan? Niets en kijken wat er gebeurt? Wij hebben goed gekeken wat los stond en wat kon wegwaaien. Trampoline werd vastgezet. Opruimen, naar binnen wat naar binnen kan, kortom: je treft voorzorgsmaatregelen. Want toen de wind eenmaal begon te waaien, had je daar eigenlijk geen tijd meer voor.

Zo is het ook in het leven: als je weet dat er ‘stormen’ - lees: tekorten, chaos, controle en wie weet wat nog meer- aan komen, dan kun je met je armen over elkaar gaan zitten en denken: ‘we zien het dan wel’. Of je kunt bouwen, je kunt je handen uit de mouwen steken, en doen wat jij wél kunt. En dan mag je vertrouwen dat God doet wat jij niet kan. Zoiets. Snap je?Blijf altijd vragen stellen

Leer luisteren.

Ik hou van de bijbel omdat het steeds weer actueel is. Steeds weer een soort ‘nieuw’ kan zijn.
Zo las ik onlangs Lucas 21. ‘Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.’
Lucas 21:12-19 NBG51


Als er staat dat God ons de juiste woorden in de mond zal leggen, denk ik aan twee dingen:
1. Wij mogen/moeten ons dus oefenen in het horen en begrijpen van die stem.
2. Dat we open mogen staan dat de woorden ons gegeven zullen worden.

Ik dacht altijd dat het heel vaak en geheimzinnig was… het horen van Gods stem. Daar moest je een hele geoefende, doorgewinterde christen voor zijn. Maar als je Hem hoort, weet je dat in al je vezels. En als je nog even twijfelt, dan zal Hij je net als bij de ongelovige, twijfelende Thomas, nog een bevestiging geven. En ik durf het zelfs zo te stellen: Je mag best een Gideon zijn die een paar keer God 'uitdaagde'. Dat ‘uitdagen’ werkt in meer relaties zo: dat je een soort test wat je aan elkaar hebt. Zo mag je het ook zien met God: het is een manier om te oefenen wat betrouwbaarheid is. 


Als er één ding is wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, is wel dit. Luisteren, vragen en ook dóen wat Hij zegt. Dat is een niet perse makkelijk, maar wel een prachtig avontuur!
Wat je hebt en bent, is genade. En door die genade ben je veilig bij die grote God. Niemand, maar dan ook NIEMAND zal jou uit Zijn Hand rukken.

Blijf altijd vragen stellen

Dingen MOETEN gebeuren.

Openbaring 6:6 En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. - schaarste van graan, zonnebloemolie, gas en nog veel meer: het is voorzegd!

Lees. Herlees de profetieen, de visioenen... dat wat er staat, moet gebeuren.

Want...

ten diepste gaat het over de strijd tussen God en Zijn tegenstander. En die is nog niet gestreden, sterker nog: we staan aan het begin van de eindstrijd. Stel jij je beschikbaar om je wapenrusting aan te trekken?

"The battle is nog yours, but God's. Put on your armor, pick up your sword and stand firm next to the One who holds the victory!"
(De strijd is niet de jouwe, maar van God. Pak je schild en zwaardop en sta dapper en sterk naast Degene die de overwinning heeft!)

Blijf altijd vragen stellen


Geïnspireerd geraakt door mijn blogpost? Deel hem via:

Facebook of Twitter  Wilma

  Geplaatst: 2022-03-25 09:44:32

  Heel mooi geschreven Jonneke...
  Dicht bij Hem , het mooiste plekje!
  Achter Hem aan, uit dankbaarheid...
  ik in Hem, en Hij in mij...Dan draag ik veel vrucht. En wat is DAT juist nodig in deze tijd.

  Hanna van opstal

  Geplaatst: 2022-03-29 22:10:14

  Dank u wel dit is naar mijn inziens een stuk weg die we moeten gaan, maar ook mogen gaan met elkaar.
This thread has been closed from taking new comments.