Kies voor het zoorden/nuiden of zuiden/noorden

 • 18 oktober 2022 · 1 reactie · 
Kies voor het zoorden/nuiden of zuiden/noorden

'k Sta op een weg waar ik twee kanten op kan: naar het noorden of naar het zuiden. Jij komt langs en vraagt me waar ik naar toe ga. Ik antwoord: ik denk dat ik naar het zoorden ga.
 Jij denkt dat je het niet goed hebt verstaan en vraagt het nog eens.
 Ik ga naar het zoorden, zeg ik. Ik kan niet kiezen tussen het noorden en het zuiden, dus ik kies beide: ik ga naar het zoorden. 
Dat kan niet, zeg jij, je moet kiezen. Oke, besluit ik, dan kies ik het nuiden. Het nuiden bestaat niet, zeg jij weer. Je kiest of zuid of noord, maar er is geen tussenweg. Je moet kiezen tussen die twee. Met God is het hetzelfde: Of je vindt Hem knettergek, of het is je Koning. Je vindt Hem nep, of je besluit dat Hij God moet zijn. Je loopt weg, of je buigt voor Hem. Maar erom heen draaien, werkt niet. Van twee walletjes snoepen ook niet. Noem Hem geen geweldig mens, of zet m in het rijtje van nette mensen als Mozes, Elia, Boeddha, Allah, Confusius.
Die keus is er niet.

Jezus is onze redder en hoop of alleen maar een hype.
Daar zit niets tussen.
Dat klinkt best rigoreus he?

Kies voor het zoorden/nuiden of zuiden/noorden

Laten we even inzoomen op die twee kanten, die twee rijken. Een rijk van de duisternis en een rijk van de hemelen.

In het paradijs had God zijn rijk in de handen van Adam en Eva gegeven: maar zij gaven het weg toen ze luisterden naar de slang: 'Is het niet dat God gezegd heeft dat je van deze boom niet moet eten? Als je daar wel van eet, zul je als God zijn.' En ze aten... 
Vanaf toen kwam het koninkrijk van satan. Er kwam vijandschap tussen het ene nageslacht en en het andere.

Er zijn dus twee koninkrijken: een rijk van duivel, dood en duisternis;
en een rijk van liefde, leven en licht.

En die twee rijken zullen tot het einde blijven strijden om zoveel mogelijk ‘onderdanen.’

In de twee rijken zijn verschillende lagen: tronen, heerschappijen, overheden en machten. Die zijn continue in ‘gevecht’ - soms zien en voelen we dat, maar het gaat ook vaak langs ons heen.

Op Golgotha - toen Jezus gekruisigd werd - leek Jezus de grote verliezer, een looser, maar juist daar vermorzelde Hij satans kop. Hij stierf, zodat wij niet hoeven te sterven.
Satan is daarna als een kip zonder kop; heb je weleens een kip zonder kop gezien? Die rent een hele tijd door, maar doordat z'n kop eraf gehakt is, doen z'n zintuigen het niet meer. Satan heeft de strijd al verloren.. maar … rent dus nog wel rond.
En echt iets goeds verzinnen kan ie helemaal niet. Wat hij doet is na-apen.

Kies voor het zoorden/nuiden of zuiden/noorden

Even een paar voorbeelden:

 • God geeft geloof. De duivel religie.

 • God heeft een dienende opstelling naar de mens, Hij komt elke keer naar ons toe en laat ons de vrije keus of we Hem willen ontvangen of niet.
  Lucifer en zijn trawanten willen heersen over de mens.

 • De Heere geeft vrede, rust, ondersteuning, bescherming en hulp om alles te doen om het goede te laten verlopen in zijn koninkrijk. De satan wil de mens aanvallen, bedreigen, onderdrukken, tot zonde verleiden, van leven beroven en in verderf storten. 
Al het licht van God is verdwenen… dus was er duisternis.

 • Bij God mogen we echt zijn wie we ten diepste zijn. Hij aanvaardt ons helemaal. In het andere rijk moet je presteren, een groot 'moeten' om erbij te horen.
 • God zegt: de totale verlossing, vergeving wil Ik je gratis geven. Geloof in Mijn Zoon, Jezus en Ik aanvaard je als Mijn kind, mijn erfgenaam.
  En de satan zegt: mens in het middelpunt, je moet jezelf verlossen, als jij maar werkt aan je schaduwkanten/als jij dit en dit en dit doet, verlos je je zelf want jij bent god.

 • God maakte de regenboog, met zeven kleuren. Wat doet de duivel? Hij aapt na en plakt op wat lievig, schattig en lhtbi+ is de regenboog, maar zijn regenboog heeft zes kleuren. Ga er maar eens op letten.

 • De duivel zegt: er zijn veel manieren om bij God te komen, het gebouw van religies is in het midden oosten al gebouwd voor de ‘algemene godsdienst’ - waar alle godsdiensten welkom zijn. Jezus zegt: Er is maar een mogelijkheid om in te gaan: er is een deur, een middelaar, een weg, een waarheid.
Kies voor het zoorden/nuiden of zuiden/noorden

Heel vaak zeggen mensen: maar als je in God gelooft, mag je dit en dat niet meer. Dan wordt het leven saai. En als je dat aan de buitenkant ziet, kan ik me dat ook nog voorstellen.
Dit heeft alles te maken met waar jij je ziel mee wil voeden: is dat de zintuigelijk, waarneembare wereld? Dus ouders, partner, kinderen, collega's, kerk, vrienden. Moeten zij zou innerlijke behoefte bevredigen en ga je leegheid opvullen door met mensen 'lekker te drinken, naar houseparty's te gaan en nog meer'?
Of haal je je identiteit uit de onzienlijke geestelijke wereld, 'eet en voed' je jezelf met het lekkerste diner wat er bestaat: geliefd zijn door de Allerhoogste?

Toen Jezus hier op aarde was, ging Hij op een dag vertellen op een berg (met veel mensen om zich heen) over dat Hij geen koning werd op deze aarde. Hij kwam voor iets anders: in mijn koninkrijk gelden andere regels dan in de wereld. Daar ben je zalig als je nederig van hart bent, zachtmoedig, de minste, als je hongert en dorst naar recht, vredestichters, zelfs vervolgd worden.

Dán is het koninkrijk voor jou, dán word je getroost, dán zul je God zien.

Er staat zelfs aan het eind: Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten; verheug je en juich! Want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Daarna heeft Hij het over het zout en het licht zijn in deze wereld.

Wat een woorden he? Ik ben er elke keer echt stil van...

Dat is een soort het omgekeerde wat we hier leren: opkomen voor jezelf, presteren, meedraaien in een 24/7 economie, altijd aan staan, knokken, wel goede dingen doen, (maar het mag jezelf niet teveel kosten) enz. enz.

Kies voor het zoorden/nuiden of zuiden/noorden

Dus, even in de tijd van vandaag de dag...

... als je een mietje bent omdat je het opneemt voor iemand die gepest wordt,
... als je misschien uitgesloten wordt, omdat je niet mee drinkt, uitgaat of meedoet met seks-spelletjes,
... als je je uitspreekt tegen de leugens en halve waarheden,
... als je de minste bent, ook al voelt dat misschien oneerlijk,
... als je gebanned wordt als jij de donkere praktijken aan het licht brengt, een klokkenluider bent misschien;

Juist dan…. Ben je gelukkig. Zalig zelfs. Onthoud ie maar goed!

Het noorden of het zuiden. Er is geen zoorden of nuiden.
Er is niet een derde koninkrijk of een vierde.
Jij moet kiezen.
Waar wil jij bij horen?

De Heere Jezus heeft het er steeds over: dat rijk van de hemelen, het koninkrijk van God. De mensen in Zijn tijd verwachtten namelijk dat Hij een nieuwe koning zou zijn, en hen zou verlossen van de toenmalige overheersing. En steeds vertelt Hij heel geduldig, vaak in beeldspraak dat het gaat over iets anders. Hij wordt geen koning hier op aarde.

Dan vertelt Hij: dat koninkrijk is als… een mosterdzaad, een parel, een schat. Lees ze maar in Mattheus.

En bij al die gelijkenissen is er een grote overeenkomst: als iemand die liefde van Hem en zijn koninkrijk gaat ontdekken: dan ontstaat eerst een blijheid die je helemaal overrompelt, die daarna een radicale verandering teweeg brengt.

Het is als het ware dat je van een rups een vlinder wordt. Die rups heeft het prima in zijn wereld. Er is genoeg te eten, genoeg bewegingsvrijheid, hij kan prima leven.
Maar als 'ie tot vlinder ontpopt is, dan gaat er een nieuwe dimensie open. Als de vlinder zijn eerste vleugels uitslaat moet ie verrukt zijn, verbaasd, overstelpend blij: wat is de wereld groter, mooier, bijzonderder dan hij als rups ooit heeft kunnen vermoeden!

En zo is het ook als je God echt gaat zien en kennen. Zo heb ik het in elk geval wel ervaren: er ging een ongelofelijke wereld voor me open. Een extra dimensie, en die gun ik werkelijk IEDEREEN!!
Weet je wat nu zo mooi is? Als je dat koninkrijk gevonden hebt, als je vlinder bent geworden, als je ogen hebt gekregen om die andere werkelijkheid te zien… dan begínt het leven pas.

Dat is niet het eindstation: dan begínt je leven pas echt! Want het leven in dat koninkrijk begint niet pas straks, later. Dat is hier. Nu.

Het leven van God in ons. Die schat is zo onnoemelijk groot dat je elke dag kunt ontdekken. Ik had het er gisteren nog over: al wordt je 100 jaar, je kunt elke dag iets nieuws over God leren. Dat is toch bijzonder?
Er ligt tegelijkertijd ook een grote opdracht: want we zijn medespelers in dat koninkrijk.

Kies voor het zoorden/nuiden of zuiden/noorden

Binnenkort is het Halloween. De eerste mails over outfits, maskers en ideeën komen al binnen. Versieren, verkleden, trick or treat: wat is daar nu verkeerd aan, denk je misschien? Is toch gewoon een leuk spel? Of misschien denk je: ach, ze doen maar, wij doen daar niet aan mee.

Halloween komt uit Ierland, waar ze op 31 oktober het Keltisch nieuwjaar vierden. Die avond en nacht werd Allerheiligenavond - 'All hallows Eve', genoemd waarbij ze de doden herdachten en er boze geesten langs konden komen. Ze geloofden dat de scheidslijn tussen het hiernamaals en het hier en nu, heel dun was en dat daardoor de doden terug konden komen naar de aarde. De slechte geesten die dat deden, probeerde een levend lichaam in bezit te krijgen, om zo op aarde blijven. Vandaar die decoraties met skeletten, grafstenen. 
En dat trick and treat is nu een snoepspelletje, maar gaat terug op: jij geeft de boze geest een trick (voor de gek houden) en als dat niet werkte trakteerde (treat) de boze geest jou op onheil en ongeluk. Het is dus geen gezellig, vrolijk feest met pompoenen en gezichtjes, maar heeft alles te maken met dood, duisternis en angst. Ik hoop dat jullie sterk genoeg zijn om je hier echt niet mee bezig te houden.

Tip voor jullie: Annelies van Als een Palm heeft een tegenhanger van Halloween gemaakt, wat heet Hallo Light. Juist ook met je gezin een aanrader om drie dagen stil te staan bij licht!

Kies voor het zoorden/nuiden of zuiden/noorden

Laten wij juist in de komende tijd het Licht opzoeken: Jezus is het licht van het duister. Hij overwon de nood, brak de banden met de dood. 


31 oktober is naast Halloween ook Hervormingsdag! Maarten Luther bracht (verkeerde) dingen uit de kerk aan het licht! Hij spijkerde al die dingen op de deur van de kerk. Dat was een hele dappere stap, een daad die zijn omgeving van slag bracht... Ben jij een Luther? Ben jij beschikbaar in dat koninkrijk?

Heb je al gezegd: Uw koninkrijk kome? Dat wil zeggen in jouw leven, in je hart en je huis.
En weet je, dan moet je wellicht dingen gaan doen die buiten je comfortzone liggen.
Heilige huisjes mogen omver. De dingen waar zoveel zekerheid, bevestiging uit gehaald wordt, zijn niet per definitie verkeerd. Maar er wordt zoveel zekerheid en bevestiging uitgehaald ipv uit God zelf. Daarom mogen die 'heilige huisjes' omver. 
En ja, ook wij christenen hebben een heleboel heilige huisjes. Het is niet erg als daar eens tegen geschopt wordt, vragen gesteld.

Ben jij een Jozef die wist waarom hij niet op de nuances van Potifar inging en zelfs vluchtte voor de sexuele verleiding?
Ben jij een Daniel die in een duister rijk zijn ziel en lichaam rein bewaarde omdat hij wist dat hij wel IN een duister koninkrijk van Nebukadnezar leefde, maar VAN dat koninkrijk was.
 Daniel hield zijn hart rein en zág God, elke dag als hij bad voor dat raam.

Misschien moeten jij en ik ook wel dingen doen die ‘gek zijn voor de massa’, maar dat we ze wel of juist niet doen om rein te blijven voor God. We leven in een intens verrotte wereld, maar we mogen (NU AL) hemelburgers zijn.

Blijf elkaar opscherpen.
Blijf de werken van de duisternis ontmaskeren.
Wees maar een ‘dapper soldaatje’ in Jezus’ leger.

Twee koninkrijken. Van licht of duisternis. Van leven of dood. Van noorden of zuiden. Van opbouw of vernietiging. Kies vandaag voor het eerst, of opnieuw. 


Kies voor het zoorden/nuiden of zuiden/noorden


Geïnspireerd geraakt door mijn blogpost? Deel hem via:

Facebook of Twitter  Fimke

  Geplaatst: 2022-10-24 19:42:58

  Wat een prachtige blog, zoveel waarheden op een rij ??. Mijn complimenten voor de verwoording
This thread has been closed from taking new comments.