Licht (in het) donker

Daar zijn ze weer... die korte donkere decemberdagen voor kerst. Eigenlijk best symbolisch dat we juist in deze donkere dagen het feest van het licht gaan vieren! Het feest dat het Licht naar de aarde kwam, om de donkerte te beschijnen met liefde. Onlangs heb ik meegeholpen om een themadienst voor te bereiden over het thema 'Licht&donker'. We hebben een soort samenspraak gemaakt van dingen die gezegd worden in de bijbel over donker en over licht.

2015-08-30_22-44-12

  • Geen donker is zo diep, zo zwart, dat het onrechtplegers kan verbergen. (Job 34:22) Voor de Joden brak er een tijd aan van licht en vreugde, blijdschap en eer. (Esther 8:16)
  • In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. (Efeze 4:18) Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – HEER , laat het licht van uw gezicht over ons schijnen. (psalm 4:7)
  • Hij onthult het diepste van de duisternis en brengt het zwartste donker naar het licht. (Job 12:22) Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. (psalm 36:10)
  • Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! (Mattheus 6:23) Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. (Lukas 8:16)
  • De weg van goddelozen is alleen maar duisternis, ze struikelen, en weten niet waarover. (Spreuken 4:19) De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt. (Spreuken 4:18)
  • Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. (Jesaja 9:1) Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (psalm 119:105)
  • Eer hem, de HEER , jullie God, voordat het donker wordt en jullie struikelen in de bergen, voordat de duisternis intreedt en jullie hopen op het licht, terwijl hij het aardedonker maakt en alles hult in diepe duisternis. (Jeremia 13:16) De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? (psalm 27:1)
  • Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist. (Efeziers 5:11) Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Mattheus 5:16)
  • Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. (Mattheus 4:16) God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Amen (psalm 67:2)IMG_4271Als je deze teksten zo naast elkaar ziet staan, is de grote vraag: schijnt het Licht al in jouw leven? Want dát is Kerst! Fijne kerstdagen!


Geïnspireerd geraakt door mijn blogpost? Deel hem via:

Facebook of Twitter


This thread has been closed from taking new comments.